top of page
White Background

שבוע המחול היהודי: "יש מאין" תשפ"ד

שבוע המחול היהודי "יש מאין" נוסד על ידי הגב' חיה שלמה מתוך ראית הצורך בפיתוח והנגשת אומנות למגזר החרדי.
הפסטיבל מארח להקות ואומניות שונות העוסקות בכל תחומי האומנות השונים.
הפסטיבל מתקיים בפעם בשנה בחודש כסליו. 
פרטים על שבוע המחול היהודי לשנת תשפ"ה יפורסמו לקראת החגים. 

bottom of page